INFORMACJE I OGŁOSZENIA - Nabór na lokal nr 66 ul. Pełczyńskiego 28A

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ogłasza nabór wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego numer 66 w budynku przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 28A w Warszawie (Dzielnica Bemowo).
Powierzchnia lokalu wynosi 32,84m2. Lokal składa się z następujących pomieszczeń:
1. pokoju – 17,49m2;
2. kuchni – 4,72m2;
3. przedpokoju – 7,09m2;
4. łazienki – 3,54m2.
Mieszkanie wyposażone jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i instalację centralnego ogrzewania. Mieszkanie położone jest na drugim piętrze. Na klatce schodowej nie ma windy. Do mieszkania przynależy komórka lokatorska.
Budynek przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 28A został oddany do użytkowania w 2007 roku.

Kwota partycypacji jaką zobowiązany będzie wpłacić Partycypant wynosi 70.908,88zł.
Kwota kaucji zabezpieczającej, stanowiącej 12-krotność miesięcznego czynszu wynosi 6.813,60zł.
Czynsz najmu od 01.04.2021r. wynosić będzie 17,29zł/m2, tj. 567,80zł.

Wnioski o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokalu nr 66 w budynku przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 28A w Warszawie przyjmowane są w terminie od dnia 12 lutego 2021r. do 26 lutego 2021r., wyłącznie na wzorze załączonym do ogłoszenia.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia Wniosku o najem lokalu z załącznikami w postaci:
1) Zaświadczenia z właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu uzyskanego w roku ubiegłym przez wszystkie osoby, które będą tworzyć gospodarstwo domowe (honorowane jest również zaświadczenie za rok 2019);
2) Raportów z Biura Informacji Kredytowej od wszystkich osób, które będą tworzyć gospodarstwo domowe (raport nie może być starszy niż trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku);
3) Oświadczeń o braku tytułu prawnego do lokalu, złożonych przez wszystkie pełnoletnie osoby, które będą tworzyć gospodarstwo domowe.

 

Materiały do pobrania