INFORMACJE I OGŁOSZENIA - Nabór na lokal nr 66 ul. Pełczyńskiego 28A

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ogłasza listę osób ubiegających się o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego numer 66 w budynku przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 28A w Warszawie (Dzielnica Bemowo), o powierzchni 32,84m2.

Poniżej załączamy Listę osób ubiegających się o najem lokalu nr 66 przy ul. Pełczyńskiego 28A w Warszawie.

Jednocześnie informujemy, że obecność na Liście osób ubiegających o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego nr 66 w budynku przy ul. Pełczyńskiego 28A w Warszawie, nie oznacza obowiązku zawarcia przez Spółkę umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego z osobami znajdującymi się na przedmiotowej liście.

Termin rozpatrzenia przez Komisję Kwalifikacyjną wniosków i sporządzenia Listy Podstawowej i Listy Rezerwowej ustala się na dzień 31.03.2021r.

 

Materiały do pobrania