Ochrona danych osobowych w TBS Warszawa Północ Sp. z o.o, zgodnie z RODO

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne) informujemy, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Warszawa Północ Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych:

Powołaliśmy  Inspektora Ochrony Danych (,,IOD”), z którym mogą Państwo skontaktować się pod adresem email: iod@tbspolnoc.pl, adres korespondencyjny: ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, Warszawa.

W jakim celu oraz na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas w  celu realizacji zgłoszenia, jak również w celu  wypełnienia ustawowych obowiązków związanych z ewidencją osóbzgłaszających się do nas.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

-  do czasu realizacji zgłoszenia oraz wypełnienia ustawowych obowiązków związanych z ewidencją osób zgłaszających się do nas.

Jakie uprawnienia Państwu przysługują?

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także

- wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne ale niezbędne jeśli chcą Państwo pozostawić zgłoszenie.

Odbiorcy danych:

Państwa dane osobowe zostaną ujawnione podmiotom współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia.