Wyniki naboru na lokale: nr 10 i 36 przy ul. Pełczyńskiego 26A oraz lokale nr 50, 80 i 98 przy ul. Pełczyńskiego 26

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. podaje do wiadomości Listy Podstawowe, Listy Rezerwowe oraz Listy wniosków odrzuconych, dotyczące naborów na lokale: nr 10 i 36 przy ul. Pełczyńskiego 26A oraz lokale nr 50, 80 i 98 przy ul. Pełczyńskiego 26.
 

Materiały do pobrania