Listy Podstawowe i Rezerwowe wniosków w naborze na lokale mieszkalne nr 22 i 46 w inwestycji ul. Pełczyńskiego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. podaje do wiadomości publicznej Listę Podstawową i Listę Rezerwową w naborze wniosków na lokal mieszkalny:

- numer 46 w budynku C, o strukturze PAK +2P, w inwestycji przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego w Warszawie (działka ewidencyjna nr 103/3, 102/7) o powierzchni 67,53m²;

- numer 22 w budynku C, o strukturze PAK +3P, w inwestycji przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego w Warszawie (działka ewidencyjna nr 103/3, 102/7) o powierzchni 103,57m².

 

Materiały do pobrania