Lista wniosków złożonych w naborze na lokal nr 55, PAK+2P, o pow. 59,72m²

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. podaje do wiadomości publicznej Listę wniosków złożonych w naborze na lokal mieszkalny nr 55, o strukturze PAK+2P, w budynku C w inwestycji przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego w Warszawie (działka ewidencyjna nr 103/3, 102/7) o powierzchni 59,72m².

Zarząd informuje, że obecność na Liście osób ubiegających o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego nr 55, o strukturze PAK + 2P (pow. 59,72m²), w inwestycji przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego w Warszawie (działka ewidencyjna nr 103/3, 102/7), nie oznacza obowiązku zawarcia przez Spółkę umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego z osobami znajdującymi się na przedmiotowej liście.

Termin rozpatrzenia przez Komisję Kwalifikacyjną wniosków ustala się na dzień 15.07.2022 r.,a termin sporządzenia przez Komisję Kwalifikacyjną Listy Podstawowej i Listy Rezerwowej na dzień 22.07.2022 r.
 

Materiały do pobrania