Lista Podstawowa i Lista Rezerwowa wniosków złożonych w naborze na lokal nr 72 o pow. 68,70m²

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. podaje do wiadomości publicznej Listę Podstawową i Listę Rezerwową w naborze wniosków na lokal mieszkalny numer 72 w budynku A w inwestycji przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego w Warszawie (działka ewidencyjna nr 103/3, 102/7) o powierzchni 68,70m².
 

Materiały do pobrania