Informacja o wynikach przetargów 5/2022, 6/2022 na sprzedaż lokali użytkowych

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. informuje o wynikach Przetargu pisemnego nieograniczonego Nr 5/2022 na sprzedaż lokalu użytkowego U1 o powierzchni 219,78 m kw. wraz z udziałem we współwłasności garażu z wyłącznym prawem do korzystania z miejsc postojowych nr 10,11,13, 14 oraz Przetargu pisemnego nieograniczonego Nr 6/2022 na sprzedaż lokalu użytkowego U2 o powierzchni 83,88 m kw. wraz z udziałem we współwłasności garażu z wyłącznym prawem do korzystania z miejsc postojowych nr 15, 35, położonych w Warszawie w Dzielnicy Wola przy ul. D. Siedzikówny „Inki” nr 4.
 

Materiały do pobrania