Listy wniosków złożonych w naborze na 2 lokale mieszkalne w inwestycji ul. Pełczyńskiego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. podaje do wiadomości publicznej Listy wniosków złożonych w naborze wniosków na 2 lokale mieszkalne w inwestycji przy ul. Pełczyńskiego w Warszawie.Termin rozpatrzenia przez Komisję Kwalifikacyjną wniosków ustala się na dzień 23.05.2022 r., a termin sporządzenia przez Komisję Kwalifikacyjną Listy Podstawowej i Listy Rezerwowej na dzień 31.05.2022 r.
 

Materiały do pobrania