Listy osób ubiegających się o najem 13 lokali w inwestycji przy ul. Pełczyńskiego

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. podaje do wiadomości listy osób ubiegających się o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokali mieszkalnych w inwestycji przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego w Warszawie (działka ewidencyjna nr 103/3, 102/7) w strukturach: PAK, PAK+1P, PAK+3P.

Zarząd informuje, że obecność na listach osób ubiegających o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokali mieszkalnych w inwestycji przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego w Warszawie (działka ewidencyjna nr 103/3, 102/7), nie oznacza obowiązku zawarcia przez Spółkę umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego z osobami znajdującymi się na przedmiotowych listach.

Termin rozpatrzenia przez Komisję Kwalifikacyjną wniosków ustala się na dzień 15.11.2021r., a termin sporządzenia przez Komisję Kwalifikacyjną Listy Podstawowej i Listy Rezerwowej na dzień 22.11.2021r.

 

Materiały do pobrania