Sprzedaż lokalu użytkowego U2 wraz z miejscami postojowymi nr 15,35 w budynku przy ul. D. Siedzikówny "Inki" 4

Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ogłasza Przetarg pisemny nieograniczony Nr 6/2022 na sprzedaż lokalu użytkowego U2 o powierzchni 83,88 m kw. oraz udziału we współwłasności garażu  z wyłącznym prawem do korzystania z miejsc postojowych nr 15, 35 w garażu, położonego w Warszawie w Dzielnicy Wola przy ul. D. Siedzikówny „Inki” nr 4. Termin składania ofert upływa 23.05.2022 r. o godz. 16:00.  Przetarg rozpocznie się w dniu 24.05.2022 r. o godz. 9:30 w siedzibie TBS ul. Pełczyńskiego 30.

 

Materiały do pobrania