Sprzedaż lokalu użytkowego U1 wraz z miejscami postojowymi nr 10,11,13,14 w budynku przy ul. D. Siedzikówny "Inki" 4

Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ogłasza Przetarg pisemny nieograniczony Nr 3/2021 na sprzedaż lokalu użytkowego U1 o powierzchni 219,78 m kw. oraz udziału we współwłasności garażu  z wyłącznym prawem do korzystania z miejsc postojowych nr 10, 11, 13, 14 w garażu, położonego w Warszawie w Dzielnicy Wola przy ul. D. Siedzikówny „Inki” nr 4. Termin składania ofert upływa  21.12.2021 r. o godz. 16;00.  Przetarg rozpocznie się w dniu 22.12.2021 r. o godz. 9;00 w siedzibie TBS ul. Pełczyńskiego 30.


 

Materiały do pobrania