Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 23 wraz z miejscem postojowym w budynku przy ul. D. Siedzikówny "Inki" 4

Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ogłasza wynik Przetargu pisemnego nieograniczonego Nr 1/2021 na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 23 oraz udziału we współwłasności garażu  z wyłącznym prawem do korzystania z miejsca postojowego nr 23 w garażu, położonego w Warszawie w Dzielnicy Wola przy ul. D. Siedzikówny „Inki” nr 4

 

Materiały do pobrania