Listy Podstawowe i Rezerwowe w naborze na 6 lokali mieszkalnych przy ul. Radzymińskiej 123

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. podaje do wiadomości publicznej Listy Podstawowe i Rezerwowe wniosków osób ubiegających się o zawarcie ze Spółką umów partycypacji i najmu 6 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Radzymińskiej 123  w Warszawie.
 

Materiały do pobrania