Listy Podstawowe i Rezerwowe w naborze na nową inwestycję ul. Pełczyńskiego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. podaje do wiadomości publicznej Listy Podstawowe i Rezerwowe wniosków osób ubiegających się o zawarcie ze Spółką umów partycypacji i najmu lokali mieszkalnych w inwestycji przy ul. Pełczyńskiego w Warszawie.
 

Materiały do pobrania