Listy osób ubiegających się o najem lokali w inwestycji przy ul. Pełczyńskiego

W związku z upływem terminu składania wniosków w naborze uzupełniającym o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokali mieszkalnych w inwestycji przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego w Warszawie, podajemy do wiadomości publicznej listy osób ubiegających się o najem.

Zarząd TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. informuje, że obecność na Listach osób ubiegających o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokali mieszkalnych w inwestycji przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego w Warszawie (działka ewidencyjna nr 103/3, 102/7), nie oznacza obowiązku zawarcia przez Spółkę umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego z osobami znajdującymi się na przedmiotowych listach.

Termin rozpatrzenia przez Komisję Kwalifikacyjną wniosków ustala się na dzień 09.04.2021r., a termin sporządzenia przez Komisję Kwalifikacyjną List Podstawowych i List Rezerwowych na dzień 23.04.2021r.

 

Materiały do pobrania