Lista Podstawowa i Rezerwowa w naborze wniosków na lokal mieszkalny nr 126 w budynku przy ul. Radzymińskiej 123Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. podaje do wiadomości publicznej Listę Podstawową i Rezerwową wniosków osób ubiegających się o zawarcie ze Spółką umów partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego  nr 126 w w budynku przy ul. Radzymińskiej 123 w Warszawie

 

Materiały do pobrania