Nabór wniosków na 6 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Radzymińskiej 123

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ogłasza listy osób ubiegających się o zawarcie umowy partycypacji i najmu 6 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Radzymińskiej 123 w Warszawie (Dzielnica Targówek).

Jednocześnie informujemy, że obecność na Listach osób ubiegających o zawarcie umowy partycypacji i najmu 6 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Radzymińskiej 123 w Warszawie, nie oznacza obowiązku zawarcia przez Spółkę umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego z osobami znajdującymi się na przedmiotowej liście.

Termin rozpatrzenia przez Komisję Kwalifikacyjną wniosków ustala się na dzień 21.04.2021r., a termin sporządzenia przez Komisję Kwalifikacyjną Listy Podstawowej i Listy Rezerwowej na dzień 30.04.2021r.

 

Materiały do pobrania