Listy Podstawowe w naborze wniosków dotyczącym inwestycji przy ul. Pełczyńskiego (działka ewidencyjna nr 103/3,102/7)

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ogłasza wyniki naboru wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokali mieszkalnych o strukturze K+1P, K+2P, K+3P, K+4P, PAK, PAK+1P, PAK+2P w nowej inwestycji, która będzie realizowana przez Spółkę w Dzielnicy Bemowo przy ul. Pełczyńskiego. Poniżej zamieszczamy Listy Podstawowe.
 

Materiały do pobrania