Zmiana sposobu funkcjonowania TBS Warszawa Północ Sp. z o.o.

Szanowni Państwo!

w związku z ciągle występującym zagrożeniem wywołanym koronawirusem SARS-COV-2, Zarząd Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. podjął kroki, mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa, a tym samym zapewnienie Państwu oraz pracownikom Spółki bezpieczeństwa.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy, o kontaktowanie się z pracownikami Spółki wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie.

 Dokumenty mogą Państwo złożyć także poprzez wrzucenie ich do skrzynki pocztowej znajdującej się po prawej stronie drzwi wejściowych do Spółki. Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymanie potwierdzenia złożenia dokumentu, prosimy o podanie na piśmie adresu mailowego bądź też adresu do korespondencji. Dokument z potwierdzeniem wpłynięcia pisma do firmy prześlemy Państwu niezwłocznie.

Mogą Państwo również kontaktować się na indywidualne numery komórkowe Administratorów budynków. Przypominamy także, że numery do konserwatorów wywieszone są w gablotach informacyjnych w każdym budynku oraz dostępne są na stronie internetowej Spółki.

Kontakt do Spółki:

Dział Eksploatacji zasoby Bemowa tel. 22 304-11-12 wew. 117, 224

Dział Eksploatacji zasoby Bielan: 22 304-11-12 wew. 101

Dział Eksploatacji zasoby Pragi Północ i Targówka: 22 304-11-12 wew. 107

Dział Finansowy: 22 30411-12 wew. 108, 113

Windykacja: 22 304-11-12 wew. 122

Adres mailowy: tbs@tbspolnoc.pl